Hagioterapija

Što je Hagioterapija?

Hagioterapija je naziv za istraživačko-terapijsku metodu koju je utemeljio dr. sc. Tomislav Ivančić, prof. emeritus. Bit je hagioterapije istraživanje čovjekove antropološke dimenzije i njezina zdravlja. Hagioterapijska pomoć i podrška vodi k ozdravljanju ljudske osobe, njezina originalnoga života, slobodne volje, savjesti, uma i intelekta, područja svijesti, vjere i povjerenja, interpersonalnosti, spolnosti, religioznosti i kreativnosti. Hagioterapija otkriva snagu duha i bezgranične mogućnosti razvoja i učvršćivanja antropološkoga zdravlja čovjeka kad živi po prirodnim i moralnim zakonima.

Komu je namijenjena?

Hagioterapija je namijenjena svim ljudima i pripadnicima svih svjetonazora, kako vjernicima tako i ateistima, agnosticima i ostalima.

Smisao Hagioterapije

Hagioterapija objedinjuje psihologiju, psihijatriju i psihoterapiju s jedne strane te religiju i pastoralno djelovanje Crkve s druge strane. Teologija izvrsno istražuje i poznaje Boga i Njegov odnos prema čovjeku, ali joj manjka poznavanje čovjeka. Pastoral Crkve djeluje na čovjekovu spasu, a ne istražuje ranjenosti, bolesti i nemoći duhovne duše. Pravoslavni su teolozi psihičku dimenziju čovjeka proglasili duhovnom, a katolički su teolozi pak poistovjetili psihičko i duhovno područje. Psiholozi, neuropsihijatri i psihoterapeuti uvjereni su da su u istraživanju psihe zahvatili čitavu dušu i njezinu patologiju i terapiju. Psihu posjeduju i životinje te ona nije specifično čovjekova karakteristika. Religioznost je samo jedan segment čovjekove duhovne duše, a ne čitava čovjekova duhovnost.

Čovjek je kompleksno biće. On u sebi nosi mrtvu materiju, vegetativni život kao biljke, psihički život kao životinje, ali i duhovni život. Duhovna duša nositelj je duhovnoga, odnosno čovjekova života koji pripada čovjeku kao osobi. Na čovjeku zapažamo fenomene koje ne nalazimo kod biljaka i životinja, a oni nisu rezultat psihičke i vegetativne duše, nego nekih drugih sposobnosti. Čovjek misli, govori, piše, stvara, traži smisao, slobodan je i odgovoran, istražuje, stvara kulturu i umjetnost, vjeruje, upravlja prirodom i preobražava ju.

Shopping Cart